Motto

 

Mechanizm Synchro

Nowoczesny mechanizm Synchro (S) wraz z funkcjami dodatkowymi tj. wysuwane siedzisko (tylko w modelu SL i SFL) i dodatkowe pochylenie oparcia i siedziska o kąt 3 stopnie (tylko w modelu SFL).

Regulacja wysokości siedziska

Obniżanie siedziska:
1. Usiądź na siedzisku.
2. Pociągnij dźwignię w górę (siedzisko będzie się powoli obniżać).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Podwyższanie siedziska:
1. Wstań z krzesła.
2. Pociągnij dźwignię ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska (wersja S/SL)

1. Uruchom mechanizm Synchro przekręcając pokrętło do przodu.
2. Wywołuj nacisk na oparcie aż do momentu uzyskania określonego odchylenia.
3. Przekręć pokrętło do tyłu aby ustawić oparcie w żądanym położeniu.

Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska (wersja SFL)

1. Uruchom mechanizm Synchro przekręcając pokrętło do przodu.
2. Wywołuj nacisk na oparcie aż do momentu uzyskania określonego odchylenia.
3. Przekręć pokrętło do tyłu aby ustawić oparcie w żądanym położeniu.

UWAGA:
- pokrętło skierowane maks. w przód - dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia.
- pokrętło ustawione w środkowej pozycji - brak dodatkowego pochylenia siedziska i oparcia.

Regulacja siły odchylania oparcia

Odkręcając śrubę zmniejszysz siłę oporu oparcia, dostosowując tym samym krzesło do osób o mniejszej wadze ciała.
Dokręcając śrubę zwiększysz opór oparcia, dostosowując krzesło do osób o większej wadze ciała.

Regulacja głębokości siedziska (wersja SL/SFL)

1. Pociągnij dźwignię pod siedziskiem ku górze.
2. Trzymając dźwignię ustaw siedzisko w żądanej pozycji.
3. Puść dźwignię. Siedzisko zablokuje się w bieżącej pozycji.

Regulacja wysokości oparcia

Podwyższanie oparcia:
1. Oburącz chwyć za oparcie i podnoś je do góry.
2. Na wybranej wysokości puść oparcie, które zostanie w wybranej pozycji.

Obniżanie oparcia:
1. Oburącz chwyć za oparcie, unieś je maksymalnie w górę - oparcie powróci do najniższej pozycji.
2. Trzymając oparcie oburącz, ustaw je w bieżącej pozycji.

Podłokietniki

P59PU - podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm).
P60PU - podłokietnik stały.
P61PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm).