Motto

 

Mechanizm Synchro Self

Nowoczesny mechanizm Synchro Self (ST) wraz z funkcją dodatkową tj. wysuwane siedzisko (tylko w modelu STL).

Regulacja wysokości siedziska

Obniżanie siedziska:
1. Usiądź na siedzisku.
2. Pociągnij dźwignię w górę (siedzisko będzie się powoli obniżać).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Podwyższanie siedziska:
1. Wstań z krzesła.
2. Pociągnij dźwignię ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska

Mechanizm Synchro Self ma możliwość blokowania tylko w prostopadłej pozycji oparcia (dźwignia maks.w górę).
1. Dźwignia o jeden stopień w dół - mniejszy kąt odchylenia oparcia i siedziska.
2. Dźwignia maks. w dół - większy kąt odchylenia oparcia i siedziska.

Regulacja sprężystości odchylenia oparcia

Mechanizm Synchro Self rozpoznaje Twoją wagę i automatycznie dostosowuje się do Twojego ciężaru. Za pomocą łatwego ruchu, możesz zmienić swój komfort wybierając jeden z dwóch trybów pracy mechanizmu:
- dźwignia pochylona do przodu - tryb miękki
- dźwignia odchylona w tył - tryb twardy

Regulacja głębokości siedziska (wersja STL)

1. Pociągnij dźwignię pod siedziskiem ku górze.
2. Trzymając dźwignię ustaw siedzisko w żądanej pozycji.
3. Puść dźwignię. Siedzisko zablokuje się w bieżącej pozycji

Regulacja wysokości oparcia

Podwyższanie oparcia:
1. Oburącz chwyć za oparcie i podnoś je do góry.
2. Na wybranej wysokości puść oparcie, które zostanie w wybranej pozycji.

Obniżanie oparcia:
1. Oburącz chwyć za oparcie, unieś je maksymalnie w górę - oparcie powróci do najniższej pozycji.
2. Trzymając oparcie oburącz, ustaw je w bieżącej pozycji.

Podłokietniki

P59PU - podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm).
P60PU - podłokietnik stały.
P61PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm).